Оцінка ефективності служби внутрішнього аудиту банку

Здійснення незалежної оцінки якості функції внутрішнього аудиту дозволить

Зрозуміти поточний стан підрозділу внутрішнього аудиту, невідповідність вимогам Стандартів професійної практики внутрішнього аудиту (International Standards for the Professional Practice of Internal Auditing), існуючі проблеми та можливості щодо покращення ефективності.

Отримати незалежну думку щодо відповідності діяльності підрозділу внутрішнього аудиту вимогам та очікуванням ключових користувачів послуг внутрішнього аудиті, та щодо виконання підрозділом поставлених цілей та задач.

Отримати незалежну думку про те, наскільки ефективно підрозділ внутрішнього аудиту інтегрований в систему корпоративного управління компанії та які існують шляхи покращення взаємодії підрозділу з зацікавленими сторонами.

Отримати практичні рекомендації щодо підвищення ефективності проведення аудиту, в тому числі як в частині планування діяльності підрозділу внутрішнього аудиту на певний період, так і в межах планування та проведення окремих аудиторських перевірок

Отримати професійну оцінку достатності знань, досвіду та освіти працівників підрозділу внутрішнього аудиту, а також оцінити ефективність інструментів та технік, що використовуються під час проведення перевірок

Результат оцінки

 

 
 • Детальний звіт, в якому будуть зазначені недоліки в діяльності підрозділу внутрішнього аудиту, виявлені в ході здійснення аналізу та відповідні рекомендації для їх виправлення.
 • Всі зауваження будуть розподілені відповідно до ступеню їх важливості.

 • Звіт буде погоджено з керівником підрозділу внутрішнього аудиту та наданий всім зацікавленим сторонам (Керівництву та Комітету з питань аудиту).

Аналіз діяльності підрозділу внутрішнього аудиту буде включати

Аналіз документів, що регулюють діяльність підрозділу внутрішнього аудиту (внутрішні положення, організаційна структура, посадові інструкції, методики, політики та процедури проведення перевірок). Опитування вищого керівництва, керівників підрозділів, та працівників підрозділу внутрішнього аудиту. Аналіз стратегічного та річних планів, складених на підставі ризик-орієнтованого підходу, звітів за проведеними перевірками, в тому числі аналізу ризиків, планів перевірок, робочих документів з перевірок та комунікацій. Аналіз програми забезпечення та підвищення якості внутрішнього аудиту та звітів з її виконання

Switch The Language

  [rt_icon icon_name="icon-link-ext"] аудиторські послуги ДДО

  [rt_icon icon_name="icon-link-ext"] послуги бугалтерського обліку ДДО

  Адреса

  03038, Україна, м. Київ
  вул. Миколи Грінченка, 4

  Тел./факс

  +380 44 521-40-07

  Електронна пошта

  [email protected]