Антикризове управління

Для підвищення результатів діяльності Підприємства та удосконалення системи управління Компанія «АКТИВ-АУДИТ» пропонує Вам послуги з антикризового управління підприємством.

Пропоноване антикризове управління Вашим підприємством – це особлива система управління, що характеризується комплексним характером, спрямована на усунення тих явищ, які несприятливо впливають на бізнес, і забезпечення фінансової рівноваги в тривалому періоді.

Механізм антикризового управління підприємством складається з наступних основних підсистем:

1. Діагностика фінансового стану

Діагностика фінансово-економічного стану Вашого підприємства дозволить визначити причини його потрапляння в зону неплатоспроможності. Оцінка стану включає комплексний аналіз внутрішніх і зовнішніх взаємин компанії, в результаті проведення якого досягаються наступні цілі:

 • перевірка достовірності фінансової та нефінансової інформації про діяльність компанії;
 • оцінка можливості реалізації існуючої стратегії компанії;
 • оцінка правильності ведення документообігу на предмет його відповідності законодавству і внутрішнім нормам компанії;
 • оцінка конкурентних позицій компанії на ринку;
 • оцінка правильності податкової та статистичної звітності.

2. Оцінка бізнесу підприємства

Оцінка бізнесу підприємства включає в себе такі найважливіші розділи:

 • структура активів і пасивів;
 • аналіз майнового стану;
 • експрес-аналіз фінансового стану:
  • ліквідність,
  • фінансова стійкість,
  • ділова активність, а також оборотність коштів підприємства,
  • рентабельність капіталу і продажів,
  • ефект фінансового важеля.

Показники ліквідності та фінансової стійкості (здатності підприємства своєчасно і в повному обсязі здійснювати розрахунки за короткостроковими зобов’язаннями: розрахунки з працівниками по оплаті праці, з постачальниками за отримані товарно-матеріальні цінності та надані послуги, з банками по позиках і т.і.) взаємодоповнюють один одного і дають уявлення про фінансовий стан підприємства. Оцінка фінансової стійкості підприємства здійснюється за співвідношенням власних і позикових коштів в активах, за темпами накопичення власних коштів, за співвідношенням довгострокових і короткострокових зобов’язань підприємства, за забезпеченням матеріальних оборотних засобів власними джерелами.

3. Організаційно-виробничий менеджмент

В рамках організаційно-виробничого менеджменту проводиться робота з вивчення постачальників сировини, ціни на необхідну сировину і обладнання, можливості відстрочок по платежах, готовності постачальників працювати і надалі. Крім того, досліджуються питання постачання підприємства електроенергією, теплом, водою та іншими матеріальними ресурсами.

4. Маркетинг

Після аналізу цих проблем звертається увага на питання маркетингу – аналіз стану підприємства на ринках і попит на продукцію підприємства. Суть антикризового маркетингу – діяльність, що перетворює потреби покупця в доходи підприємства.

5. Управління персоналом

Антикризове управління персоналом полягає в удосконаленні організації праці та оптимізації чисельності персоналу підприємства.

6. Фінансовий менеджмент

Фінансовий менеджмент, який грає важливу роль в антикризовому управлінні, являє собою основний тактичний елемент фінансового забезпечення бізнесу, за допомогою якого можна управляти не тільки грошовими потоками Вашого підприємства, а й знаходити найкращі рішення фінансових проблем.

7. Створення та реалізація плану антикризового управління

Результатом вищевказаної програми є створення і реалізація плану антикризового управління, в який входить комплекс заходів, спрямованих на відновлення платоспроможності, фінансової стійкості та забезпечення фінансової рівноваги підприємства в тривалому періоді.

 

Switch The Language

  [rt_icon icon_name="icon-link-ext"] аудиторські послуги ДДО

  [rt_icon icon_name="icon-link-ext"] послуги бугалтерського обліку ДДО

  Адреса

  03038, Україна, м. Київ
  вул. Миколи Грінченка, 4

  Тел./факс

  +380 44 521-40-07

  Електронна пошта

  [email protected]